event image event image

Centralny System Wymiany Informacji (CSWI)

Centralny System Wymiany Informacji (CSWI) jest systemem wymiany danych oraz informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej między Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz sprzedawcami i podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie (POB). CSWI oparty jest na międzynarodowym standardzie ebIX (standard opracowany w ramach organizacji „Forum ebIX” ). CSWI umożliwia wymianę informacji i danych w sposób automatyczny, na podstawie zestandaryzowanych komunikatów elektronicznych.

CSWI jest systemem wymiany danych i informacji w zakresie realizacji m.in. następujących procesów:

  • zmiany sprzedawcy,
  • udostępniania danych pomiarowych i rozliczeniowych,
  • wstrzymania dostarczania energii. 
Procesy te obsługiwane są zarówno w ramach Generalnych Umów Dystrybucji (GUD) oraz Generalnych Umów Dystrybucji dla umów kompleksowych (GUD-K).
Szczegółowy opis zasad funkcjonowania CSWI został zamieszczony w "Koncepcji modelu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce”.